Schema komvux Mora

Ma 3b/3c, ma 4 och ma 5
Schemat i Mora för gyvux kurs 3b/3c, ma 4 och ma 5.

Tisdag Torsdag Onsdag Fredag
Ma 3bc 8.30-10.30 E9 Ma 5 8.30-10.00 E9 Ma 3bc 9.00-11.00 E9 Ma 4 8.30-10.30 D408
Ma 4 10.45-12.45 E9 Ma 5 10.30-12.00 D408
Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License