Schema för vux Älvdalen

Schemat i Älvdalen för de som läser matematik GRUV (grundläggande vuxenutbildning) och gymnasievux (kurserna 1 o 2). Lektioner i hus 3 sal 25 på Älvdalens Utbildningscenter - enligt nedanstående schema

Måndag Onsdag Torsdag
Ma GRUV 12.00-14.00 Ma GRUV 12.00-13.00 Ma GRUV 12.20-14.00
Ma 1 o Ma 2 14.10-15.30 Ma 1 o Ma 2 13.00-14.20 Ma 1 o Ma 2 14.10-15.30

Schemat gäller fr.o.m. onsdag 20 augusti.


Senaste uppdatering av denna sida 18/8 kl.11.32

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License