Kurslitteratur

Kurslitteratur

Bok till respektive kurs köper du själv via något förlag enligt nedan. Jag har kopierat upp inledning till den kurs du ska läsa så att du kan komma igång med dina studier tills du har hunnit skaffa bok.

Matematik 1a: Matematik 5000 1a Vux Alfredson/Heikne mfl. Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-42158-5 Köp den här

Matematik 1b/1c: Matematik 5000 1b/1c Vux Alfredson/Heikne mfl. Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-43505-6 Köp den här

Matematik 2a: Matematik 5000 2a Alfredson/Heikne mfl. Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-42363-3 Köp den här

Matematik 2b/2c: Matematik 5000 2b/c Vux Alfredson/Heikne mfl. Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-43504-9 Köp den här

Matematik 3b/3c: Matematik Origo 3b/3c vux Szabo/Larson mfl. Sanoma
ISBN: 978-91-523-2105-8 Köp den t.ex. här

Matematik 4: Matematik 5000 4 Vux Alfredson/Heikne mfl. Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-42632-0 Köp den här

Matematik 5: Matematik 5000 5 Vux Alfredson/Heikne mfl. Natur och Kultur
ISBN: 978-91-27-42633-7 Köp den här

Grafritande räknare

I kursplanemålen för de nya matematikkurserna betonas användande av digitala hjälpmedel. Läromedlen för de olika matematikkurserna förutsätter att du har tillgång till en grafritande räknare. Det är inget krav att du köper en grafritande räknare men det underlättar eftersom läromedlen är anpassade för det.
Grafräknare som kan rekommenderas är ex.vis Casio FX-9750GII som du kan köpa t.ex här.
En annan som fungerar lika bra är Texas TI-82 STATS som du köper ex.vis här.

Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License