Matematik komvux Mora

mavuxmoa är hemsidan för dig som läser matematik inom den kommunala vuxenutbildningen i Mora, Orsa och Älvdalen. På mavuxmoa.wikidot.com finns information kring de matematikkurser som ges via komvux i Mora och Älvdalen. Läser du matematik 1-2 i Orsa finner du information via denna länk till Orsa:.

Pågående kurser vårterminen 2015

Ma 1 och Ma 2 - Älvdalens Utbildningscentrum, Älvdalen
måndag kl 14.10
onsdag 13.00
torsdag 14.10 sal 25

Ma3, ma4 o ma 5 - S:t Mikaelsskolan, Mora
tisdagar - Ma 3 8.30-10.30; Ma 4 10.45-12.45 i E9
onsdagar- Ma 5 8.30-10.30 i E9
torsdagar- Ma 3 9.00-11.00 i E9
fredagar - Ma 4 8.30-10.30;
Ma 5 10.30-12.00 i D408


Om inget annat nämns är denna sidas innehåll licensierat under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License